Veidrodis -- Informacinës technologijos ir ðvietimas

 

Apie el. pato grup Veidrodis
Lietuvių

Pagrindinës temos: informaciniø ir komunikaciniø technologijø naudojimas mokymui, informacinës visuomenës raida, informatikos mokymo metodika, informacija apie renginius mokytojams bei mokiniams, Lietuvos spaudos atspindþiai.

Nordami pamatyti anksiau i el. pato grup sistus laikus aplankykite grups Veidrodis archyv. (Archyvas yra prieinamas tik konferencijos dalyviams.)

Naudojimasis grupe Veidrodis
Jeigu norite pasisti laik visiems grups dalyviams, raykite adresu veidrodis@konferencijos.lt.

Js galite prisijungti prie grups arba pakeisti savo prenumeratos konfigracij.

El. pato grups Veidrodis prenumerata

Jei norite prisijungti prie pato grups Veidrodis, upildykite i form. Saugantis kad jūsų neprijungtų kas nors kitas, jums bus pasiųstas laiškas prašantis patvirtinimo. Tai yra slaptas sąrašas, todėl jis yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.

  Js el. pato adresas:  
  Js vardas (nebtina):  
  emiau galite vesti savo slaptaod. Nors ypatingo saugumo jis neutikrina, taiau apsaugo Js prenumerat nuo blogiuk. Nenaudokite vertingo slaptaodio, nes kartais jis bus Jums isiuniamas patu (atviru tekstu).

  Jeigu savo slaptaodio nevesite, jis bus sugeneruotas automatikai ir pasistas Jums, kai patvirtinsite savo nor prisijungti. Slaptaodio siminti nebtina, nes visada galite pasinaudoti jo priminimo funkcija (konfigracijos puslapyje). Kartą per mėnesį jūsų slaptažodis bus atsiųstas laišku.

  veskite slaptaod:  
  Pakartokite slaptaod:  
  Pasirinkite pageidaujam praneim kalb Lietuvių  

El. pato grups Veidrodis dalyviai
(Dalyvių sąrašas yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.)

Įveskite jūsų administratoriaus adresas ir slaptažodį norėdami pamatyti dalyvių sąrašą:

Administratoriaus adresas: Slaptažodis:   

Norėdami atsisakyti Veidrodis prenumeratos, gauti slaptažodžio priminimą ar pasikeisti prenumeratos nustatymus įveskite jūsų e-pašto adresą, kuriuo prenumeravotės konferenciją:

Jeigu šio lauko neužpildysite, jums teks tai padaryti sekančiame puslapyje


Veidrodis konferenciją tvarko postmaster at konferencijos.lt
Veidrodis administratoriaus puslapis (reikia autorizacijos)
Visų konferencijos.lt konferencijų apžvalga

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered