Ateitis -- Informacija apie ateitininkø veiklà ir diskusijos

 

About Ateitis

Konferencija skirta:
1. Informuoti visuomenæ apie ateitininkø organizuojamus renginius (suvaþiavimus, konferencijas, akademijas, stovyklas, susitikimus, kursus ir t.t.)
2. Paèiø ateitininkø veiklos koordinavimui.
3. Bendravimui Ateitininkø Federacijos viduje (tarp sàjungø, kuopø, kraðtø).
4. Bendravimui su kitomis organizacijomis elektroniniu paðtu.
5. Diskusijoms apie ateitininkus, jø veiklà, tikslus, vietà visuomenëje, ideologijà ir pan.

To see the collection of prior postings to the list, visit the Ateitis Archives. (Archyvas yra prieinamas tik konferencijos dalyviams.)

Using Ateitis
To post a message to all the list members, send email to ateitis@konferencijos.lt.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Ateitis

Subscribe to Ateitis by filling out the following form. Saugantis kad jūsų neprijungtų kas nors kitas, jums bus pasiųstas laiškas prašantis patvirtinimo. Tai yra slaptas sąrašas, todėl jis yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Kartą per mėnesį jūsų slaptažodis bus atsiųstas laišku.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
Ateitis Subscribers
(Dalyvių sąrašas yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.)

Įveskite jūsų administratoriaus adresas ir slaptažodį norėdami pamatyti dalyvių sąrašą:

Administratoriaus adresas: Slaptažodis:   

Norėdami atsisakyti Ateitis prenumeratos, gauti slaptažodžio priminimą ar pasikeisti prenumeratos nustatymus įveskite jūsų e-pašto adresą, kuriuo prenumeravotės konferenciją:

Jeigu šio lauko neužpildysite, jums teks tai padaryti sekančiame puslapyje


Ateitis konferenciją tvarko andrius at kurtinaitis.lt
Ateitis administratoriaus puslapis (reikia autorizacijos)
Visų konferencijos.lt konferencijų apžvalga

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered