Re: „Dismiss“ vertimas

Vytautas Šaltenis vytautas.shaltenis at gmail.com
Wed Jan 18 12:31:18 EET 2017


2017-01-18 12:21 GMT+02:00 Vladas Palubinskas via Komp_LT
<komp_lt at konferencijos.lt>:
> „Nebepriminti visko“ būtų šiurkšti lietuvių kalbos klaida.

KPŠ?

-- 
Vytautas Šaltenis
On the Web: http://rtfb.lt/


More information about the Komp_LT mailing list