„Dismiss“ vertimas

Marius Gedminas marius at gedmin.as
Tue Jan 17 12:41:34 EET 2017


On Mon, Jan 16, 2017 at 05:05:41PM +0200, Rimas Kudelis via Komp_LT wrote:
> kaip pasiūlytumėte versti mygtuką „Dismiss“, panaikinantį kalendoriaus
> priminimą, tai yra, kažkur pačiame kalendoriuje pažymintį, kad šis
> konkretus priminimas jau parodytas ir jo kartoti nereikia? Įvykis gali
> turėti ir daugiau numatytų priminimų, kurių šio mygtuko paspaudimas
> berods neįtakoja.

„Atmesti“.

Iki,
Marius Gedminas
-- 
It's my understanding that although in principle TCP can handle huge
throughputs in practice many stacks haven't been optimized for that case, so
you have to either use a utility which opens multiple TCP sessions in parallel
or do something really radical like upgrade to the latest version of the linux
kernel.
		-- Bram Cohen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 163 bytes
Desc: not available
URL: <https://www.konferencijos.lt/mailman/private/komp_lt/attachments/20170117/d6d182a0/attachment.sig>


More information about the Komp_LT mailing list