www.konferencijos.lt konferencijos - Administravimas

Sveiki!

Žemiau yra sąrašas visų viešų Mailman konferencijų. Paspauskite ant konferencijos pavadinimo ir pamatysite jos konfigūracijos puslapius. Norėdami pamatyti privačios konferencijos konfigūraciją, pakeiskite dabartinį adresą į panašų, tik su pridėtais '/' ir konferencijos vardu. Jeigu turite reikalingą autorizaciją, taip pat galite sukurti naują konferenciją.

Bendrą informaciją apie konferencijas galite rasti konferencijų apžvalgos puslapyje.

(Klausimus ir komentarus siųskite adresu kmailman@konferencijos.lt.)

   
Konferencija Aprašymas
AmateurRadio Amateur Radio
Ateitis Informacija apie ateitininkø veiklà ir diskusijos
Bridge Sportinio bridzo populiarinimas aktualiais sportinio bridzo klausimais.
Filosofija Filosofija, psichologija, menas
Hardware Kompiuteriø geleþis, nuo pelytës iki main frame'ø
KAGG Klaipëdos Apskrities Gidø Gildijos nariu korespondencija, diskusijos, naujienos
Komp_LT Lietuviø kalba informacinëse technologijose
LGG Lietuvos gidu gildijos nariu korespondencija, diskusijos
NGO Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø konferencija
os_BSD Diskusijos apie *BSD ðeimos operacines sistemas
os_Linux os_linux
PBEM Elektroniniu pastu zaidziami zaidimai
PHP PHP profesionalams ir pradedantiesiems
Python Programuojantiems Python kalba
RADIO LY HAMRADIO
Skautai Skautams ir besidomintiems skautiðku gyvenimo budu
Software Diskusijos apie ávairià programinæ árangà
Turizmas Paþintinës ir sportinës kelionës
Veidrodis Informacinës technologijos ir ðvietimas
VJO Vilniaus jaunimo organizaciju veikla
ZVEJAI Meškeriotojų istorijos, viskas apie žvejybą

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered