Dviratis -- Dviračiai, politika, pasakojimai, technika, iškylos, žygiai

 

Apie Dviratis konferenciją
Dalyvių: 133 vienetai. 23% - tikros moterys. 77% - vyrų pakaitalai.
Prižiūrėtojas: Andriukas dviratukas

Žemiau nurodau Andriuko (savo) puslapį, kurį galime laikyti ir šios konferencijos vienu iš oficialių puslapių. Jei kiti dalyviai turi nuosavus puslapius, teikite juos man. Įtrauksiu.
Dviračio didinimas, automobilio mažinimas, švietimas, patarimai, kelionės, politika, pasakojimai:
andrius.konferencijos.lt
Ten pat rašau kur ir kokį dviratį pirktis. Ypač perspėju, kad devėtas=vogtas: andrius.konferencijos.lt/dviratis/koks

Ši Konferencija skirta susirašinėjimui.
Pliurpalams ir žaidimams yra kita vieta: forumas "VeloUostas".
Apie skirtumą tarp jų rašau savo pagrindiniame puslapyje.
VeloUosto srityje rasi ir daugiau puslapių, pasakojimų. Jie - ne mano. Ten yra ne vien forumas.

Aname forume būk atsargi. Jo prižiūrėtojai yra neišprusę. Todėl jie neužtikrina ten žmogaus teisių. Jiems nusikaltėlio autoriaus teisės yra viršesnės. Jie - biurokratai, formalistai, demagogai. Gins tavo skriaudikus ir nepaisys samprotavimų. Vadins tave demagoge. Tiesa, anie prižiūrėtojai nėra piktybiški. Todėl tą forumą ir nurodau. Jeigu yra bent menka tikimybė, kad tave ten nuskriaus, nesijunk.

Dar jie labai kruopščiai saugo forumą, lyg kokį tikslų gaminį. Todėl draudžia taisyti žinutes (po kažkelių minučių). Kažkodėl reikia jų leidimo, kad pataisyti savo pačios žinutę. Tame jie autorių teisių nepaiso ir taisyti gali neleisti; atsisakys už tave tai padaryti (prižiūrėtojas gali taisyti visada).
Žinutes jie reikalauja rašyti griežtai pagal temas. Tarkim, jeigu iš dviračio išsirituliuoja pokalbis apie kvapus, tada privalai kurti kitą skyrių. Nesvarbu, kad išblaškysi atvejį į šypulius.
To jie nereikalauja iš žmonių, kurie tikrai rašo neteisingai, beprasmiškai. Atsikalbinėja, neva anie nesupranta ką daro. Todėl tegul ir toliau "teršia". O tu - neva tyčia.

Turinys:
Taisyklės.
Kai atmetu laišką.
Naudojimas, adresas, archyvas.
Prenumerata.
Prenumeratos keitimas, atsisakymas.
Taisyklės (Taisyklių nėra. Yra moralė ir sveikas protas. Lietuvoje jie pamiršti.)

Šioje konferencijoje galima rašyti viską. Netgi nelabai susijusius su dviračiais pasakojimus. Svarbu, kad būtų įdomu. Mat dviratis nėra vien gelžgalis. Jis, kaip nedaugelis daiktų, yra daugybės gyvenimo sričių priedas arba rodiklis. Aišku, jei tiktai žmogus jį pasirenka.

Prašome ne tiktai pasakoti, bet ir klausti. Dviračių naujokams gali atrodyti, neva jų klausimas yra paprastas, arba kvailas. Dažniausiai jie klysta. Prašau nerašykite ilgų bet bereikšmių įžangų apie pateikiamo klausimo tariamą kvailumą, bei išankstinius atsiprašinėjimus.

Nesielkite vartotojiškai. Neužsisklęskite savyje. Aš nesusirinkau čia jūsų palinksminti. ... Aš seku pasakas, o jūs tik "žiaumojate" ir laukiate daugiau... Taip nebus... Kokie jūs, tokia ir konferencija.
Jei norite tylėti, tylėsime.
Jei turite ką pasakoti, pasakokite.

Aš noriu jūs raginti veiksmui dviračio labui - aš ir raginsiu.
Tai nereiškia, kad neturiu nieko kito papasakoti...
Turiu...
Bet kol kas neįkvepiate. Kokia prasmė "čiulbėti" tarp šiukšlių krūvų, automobilių stogų, visuotino griovimo, ir neišprusimo?

Ar nebus taip kaip Krylovo pasakėčioje? Laumžirgis strikinėjo, dykinėjo, ir susigriovė gyvenimą...

Aš esu čia tam, kad pagelbėčiau tiems kam to reikia... Taipogi tam, kad ugdyčiau Lietuvyje dalykiškumo, veiklumo, pagarbos, kritinio mastymo jausmą... Kad padėčiau išlaikyti tai dalyviams.
Ši konferencija yra sukurta atsverti pliurpalų, riksmų, ir prakeiksmų jūrą. Tokie veikėjai čia nevaldo ir nevaldys.

Ši konferencija visada buvo politiška. Visada ir bus.
Neverkšlenkite.

Draudžiama

Automobilių, kvailumo, sekso, rūkymo, alkoholio, neapykantos, ir kitokia panaši propaganda yra draudžiama.

Neasmeninė komercija draudžiama. Bet gali būti daromos išimtys pagal skelbimo svarbą.

Reklamuotis gali per bendrus konferencijų prižiūrėtojus. Duok jiems prašymą čia:
http://www.konferencijos.lt/tekstai.php?t=reklama
Tokia reklama platinama visose tavo pasirinktose konferencijose tam tikrą laiką. Ji prikabinama dalyvių laiškų paraštėse... Tau pačiai atskiro reklamos laiško siųsti neteks.
Reklama rūpinasi konferencijos.lt svetainės tvarkytojai - ne aš.
Reklama man pačiam (dviratis prižiūrėtojas) nerupi, iš to pinigų neimu. Aš jums tiktai patariau kur kreiptis. Mūsų konferencija dalyviams nemokama. Reklamą draudžiu.
Konferencija yra nepriklausoma. Todėl net ir per bendrus prižiūrėtojus pateiktą reklamą galiu uždrausti.

Neskelbk kitų dalyvių, arba nedalyvių asmens duomenų, nuolatinių buvimo vietų, kelių, ar kitokių duomenų, kurie leidžia žmogų atrasti, persekioti, tyčiotis, ir kitaip skriausti... arba daryti jam "gerą" pagal kažkieno vaizduotę.
Paisyk Asmens Duomenų Apsaugos Įstatymą. Jis draudžia skelbti bet kokius asmens duomenis kurie leidžia tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę. Traktuok šitą nuostatą plačiai.
Patariu jokiame internete neminėti savo tapatybės. Tada sunkiau tave skriausti. Nepasikliauk net gerais pažįstamais. Tegul jie tavęs neatpažįsta.

Asmeninių duomenų draudimas reiškia, kad turite ištrinti iš laiško parašo praktiškai viską, išskyrus savo vardą. Pavardę pageidautina trinti taip pat. Galima pavardę ir palikti. Bet ne daugiau.
Kas nori tau pasiūlyti kažką asmeniškai, tegul rašo asmeniškai e-paštu. Telefono numerį galima perduoti ir per mane. Bet ne per konferenciją. Nes archyvas - viešas. Duomenis jame gulės neribotą laiką. Jei nori, kad tau atsakytų į kitą adresą, negu į atgalinį, taip ir rašyk aiškiai. Nekabink prie laiško nekintamų parašų. Jie beprasmiai.

Neįdomus ir draudžiami laiškai bus trinami. Piktnaudžiautojus šalinu.
Nepiktybiškų nuolatinių pažeidėjų nešalinu. Bet jie tenkinasi nuolatine cenzūra. Kol kas tokių konferencijoje nėra.

Iki šiol iš konferencijos priverstinai pašalinau 3 žmones.

1-as - už sekso, automobilių, kvailumo propagandą, savireklamą, bei nenaudotų citatų netrynimą. Jis tai platino laiško paraše. Taipogi jis bandė viešai svaičioti, pravardžiuoti gyvuliu prižiūrėtoją - mane - už priežiūrą.
2-as - sukčius iš LDB, šarlatanas Frank Würft pašalintas pagal šitą raštą:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2007-May/001096.html
Iš esmės jis irgi užsiiminėjo savireklama. Demagogija. Lygtai kalbėjo. Bet atsakymų vengė. Jam svarbu buvo būti matomu.
Nuo 2006 metų Sausio jis atsiuntė didžiausią kiekį blogų laiškų. Bet jį kenčiau ilgiausiai. Mano kantrumas pasireiškė tuo, kad po tam tikros dienos į konferencija jo blogų laiškų nebepraleisdavau. Kiekvieną peržiūrėdavau... Ginčijau jį privačiai, už konferencijos ribų.
Aš įspėjau Frank Würft, kad jis pažeidė įstatymą. Ir ką manote?.. Už poros metų jis puolė susidurti kaktomuša su tuo pačiu įstatymu vėl. 2009 metų rudenį tikėtina, kad jis ir jo LDB šutvė stos už tai prieš teismą.
Jis naiviai džiugauja, kad aplaidus Lietuvos dviratininkas nepadeda man naikinti ar perdaryti LDB. Todėl jaučiasi galįs piktnaudžiauti bet kaip ir įžuliai. Bet šį kartą jis apsigavo.
Išvada tokia, kad stoti į LDB nebesaugu, nes LDB taryba piktnaudžiauja nariu atžvilgiu.
LDB pertvarkymo būdas lieka vienas: šaukti naujos bendrijos steigiamajį susirinkimą,
ir jame prašyti vyriausybės panaikinti senąją LDB ir įsteigti naująją.
Veiksmas būtų tolygus įstojimui į seną LDB ir pertvarkai, esant balsų daugumai. Bet kaip minėjau, stoti nebesaugu.
3-ias - sukčius iš LDB Saulius Ružinskas pašalintas pagal šitą raštą:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2008q4/001206.html
Seniau jis vengė beprasmių laiškų. Bet jų buvo. Jis vengė rašyti išvis. Matyt apdairus buvo, suvokė, kad viskas ką pasakys, gali būti panaudota prieš jį. Tyla gera byla. Kai nieko nekalbi, tai niekas nieko ir nežinos. Pažiūrėk archyvą... Kiek jis parašė, tiek jis ir atskleidė savo neveiklumą, neprincipingumą, kaip LDB pirmininko (dabar jau buvusio).
Laikui bėgant, jis visai pasidavė sukčių šutvei tariamos Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) priedangoje (Linas Vainius, Frankas Wurftas). Jie kritikus laiko priešais. Jis, kartu su šutve, apkaltino mane šmeižtu ir išvarė iš LDB. Niekas neaiškino koks tas šmeižtas buvo.

Pirmasis taip ir nesuprato kur gi minėtos apraiškos slypi.
Pastarieji du viską supranta. Sukčius tik apsimeta neva nesupranta. ... Tu kalbėk, gaišk laiką, įtikinėk... Jis viską žino ir pats. Jam nemotais. Kai pilvas urzgia o laukus dirbti tingu, kas klausys patarimo nevogti?
Daugiau apie sukčių LDB skaityk žemiau.

Automobilių propagandos draudimas nereiškia, kad negalima gvildenti su jais susijusių dalykų. Vairuotojai turintys dviračius laukiami šioje konferencijoje, kaip ir visi kiti. Pastebėsiu, kad jie turėtų suvokti, juk jų nuvažiuojamas dviračiu atstumas dažniausiai būna menkas, ir tai sąlygoja jų išankstinius nusistatymus automobilio naudai. Jei teiraujatės patarimų kaip apsieiti be automobilio, tai būkite pasiryžę stengtis įgyvendinti... Senojoje konferencijoje vairuotojai užsispyrę nesiklausė jokių patarimų, ir tiktai kartojo žodį "nesąmonė"... Jie stengėsi sugalvoti ne kaip apsieiti be, bet kaip apsieiti su automobiliu. O tai ir yra propaganda.

Įrašyk savo nuvažiuojamą per metus atstumą.
Prenumeruodamas konferenciją įrašyk prašau šalia savo vardo skaičių. Noriu žinoti atstumą, kurį nuvažiuoji per metus ant dviračio. Taipogi pažymėk kiek nuvažiuoji automobiliu.
Pavyzdžiui mano žymė būtų tokia:
Andriukas: 10000 dvir; 0 auto.
Visuomeninio transporto neskaitome. Taksi nėra visuomeninis transportas - skaitome kaip automobilį.

Šią žymę matysiu tik aš - prižiūrėtojas.
Žymė leis lengviau suvokti jūsų laiškų pagrindą.

Prižiūrėtojas

Konferenciją prižiūriu aš - "Andriukas dviratukas". Taipogi deleguosiu priežiūrą tiems žmonėms, kurie turi logikos jausmą, ir sugebės atfiltruoti visus demagogiškus, arba menkos minties laiškus.
Pirmai pažinčiai paskaitykite mano interneto puslapį:
http://andrius.konferencijos.lt
Ten yra dviračių, ekologinių, socialinių, ir truputis politinių svarstymų.

Seniau mano puslapiai buvo čia:
http://www.dviratis.lt/andrius
Net nebandyk lankytis ten. Deja, šį puslapį ištrynė sukčiai. Jie užgrobė Lietuvos Dviratininkų Bendriją (LDB).
http://andrius.konferencijos.lt/LDB
Jie pavertė LDB valdininkų įrankiu. Apie tai rašau čia:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2007q4/date.html

2007 metų lapkričio 17 diena įvyko LDB suvažiavimas. Jame vienbalsiai išrinkta išdavikų Taryba.
Pirmas ir svarbiausias naujos Tarybos ir visos Lietuvos dviratininkų darbas: sunaikinti Andriuko puslapius už kritiką valdininkų, politikų, ir LDB atžvilgiu.
Antras pagal svarbą darbas: siūlymas griežčiau bausti dviratininkus. Jie tai aptarė suvažiavime; iš to radosi Liemenimo Įstatymas, kurio jie dabar bodisi, ir vaidina, neva sukėlė ne jie.
Trečias svarbiausias darbas - paduoti Andriuką į teismą.
Pirmo darbo įrodymas: puslapių nebėra. O jų tarpe buvo nuostabus Andriuko Įstatymas. (Dviračio Įsigalėjimo Įstatymas.)
Antro darbo įrodymas: balsavimas pirmame "dviratis.lt" puslapyje.
Trečio darbo išvis nėra. Jei jis vienas iš svarbiausių, reiškia ir kiti nedaromi visai.
Priežastis: LDB jau senai nėra dviratininkų bendrija. Tai 70% automobilastų. Viso - 10 žmonių.
Viskam pagrindą rasite archyve.

Naujas mano puslapių adresas yra čia:
http://andrius.konferencijos.lt

O jūs boikotuokite LDB pagal šį raštą:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2007q4/001130.html
Taipogi protestuokite visiems kam galite pagal šį raštą:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2007q4/001136.html
bei pagal raštą mano puslapyje.

Padėkite man išardyti LDB ir perimti iš jų "dviratis.lt" bei "bicycle.lt" sritis.
http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti#LDB
Registruokites mano e-paštu asmeniškai. Kai surinksime pakankamai žmonių, suveiksime. Paskui galėsime išsilakstyti, jei dirbti tingite.

Cenzūra

Pažadu, kad neleisiu, kad vyktų neva "diskusijos" tipo "pats kvailys", kaip tai buvo senoje dviračių konferencijoje "yahoogroups.com" serveryje.
Todėl visi seniau atsijungę nuo senos konferencijos gali drąsiai jungtis prie mūsų konferencijos - praneškite jiems.

"Pliurpaliai" pamažu užtvindė viską... Dėl to 2005 metų liepa nuo senos konferencijos atsiskyrėme.
Žiūrėkite senos konferencijos archyvus: 2005 metų sausis, liepa. Taipogi žiūrėkite 2006 metų rudenį. Tuomet vien už mano vardo minėjimą iš ten buvo išvaryti net 2 žmonės.

Cenzūra vadinu, kai laiškas konferenciją pasiekia tiktai jei prižiūrėtojas pritaria, kad laiško turinys yra tinkamas. Laiškas praleidžiamas net jei prižiūrėtojas nepritaria jame surašytoms mintims.

Visiems naujiems dalyviams automatiškai dedu cenzūrą. Tad nenustebkite, jei jūsų laiškas į konfą vėluos keletą valandų, ar net dienų.

Apie cenzūros svarbą man teko prabilti dėl to, kad Lietuviai per daug blevyzgoja, sapalioja, tik išsikalba, ir nesiklauso kas jiems sakoma. Jie tik reikalauja dėmesio... net kai pliurpia niekus. Tai yra konferencijų Lietuvoje ypatumas.
Laiškus reikia trinti ne tiktai dėl keiksmažodžių ar prekybos apraiškų - tai yra standartinis priežiūros supratimas. Bet trinti reikia ir tais atvejais kai laiško logika arba silpna, arba jos nėra. Tai reiškia, kad prižiūrėtojui reikės labiau gilintis į laiškų esmę, bei argumentų ir kontrargumentų seką ir logiškumą.
Pavyzdžiui, jeigu žmogus ignoruos kontr-argumentą, ir kartosis, jo laiškas bus nepageidaujamas.

Nedejuokite dėl cenzūros bei tariamos demokratijos stokos. Jei prisijungėte, reiškia pasikliaujate mano "skoniu", kad visi kitų dalyvių atmesti laiškai yra neesminiai.
Todėl cenzūra yra mano įsipareigojimas dalyviams - ne vien mano užgaida.
Jei aš suklysiu, pranešk man asmeniškai. Nešiukšlinkime viešai.

Štai mano vienas iš atsakymų į vieną tokį skundą:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2006-September/000947.html
Skundų buvo ir daugiau. Jie visi teršia konferenciją. Bet jų autoriai patys nieko prasmingo nerašo. Pagal verkšlentojų logiką, turėtume į tokį laišką atsakyti viešu verkšlenimu. Tada verksnys atsakys tuo pačiu... Be pabaigos?..
Tikrai - ne. Aš svaičiojimus užkertu.

Cenzūrą išradau ne aš. Nekaltinkit manęs. Ją pirmi pritaikė patys pliurpaliai ir keiksnotojai 2005 metais:

  • Senoji dviračių konferencija yahoogrups - asmeniškai prižiūrėtojas Laurynas Butkus.
  • Turizmo konferencija - asmeniškai prižiūrėtojas DeGama. Tą konferenciją rasite srityje, kurią dabar žiūrite.
Ten mane iškeikė necenzūriškai (be argumentų). Bet keikūnų nebaudė. Jiems rašliavoti leido (keiktis).
O man atsikirsti - ne. Paskui už jų pražangas išvarė mane patį.
Po kelių metų DeGama man pateisino keikūnus, pasakė: formaliai tu gali būti teisus, bet neteisus.

Dabar cenzūrą vykdo daugybė Lietuvos interneto sričių. Dažną iš jų užgrobė sukčiai, arba vėplos.
Bet visi jie iškeikscenzūrą mane. Jiems nesvarbu kas ir kodėl cenzuruoja. Svarbu, kad nedemokratiškai šis žodis skamba.

Šioje konferencijoje aplaidumo nebus. Arba ginčykis, arba tylėk. Rėksnių - nereikia.
Tai nereiškia, kad turime būti perdėtai mandagūs. Aštraus žodžio negailėkime. Aš tramdau tik piktybiškus.

Kai atmetu laišką.

Prie atmesto laiško dažniausiai pridedu paaiškinimą. Todėl skaityk atmetimus įdėmiai. Gali rašyti atsakymą man asmeniškai. Tartis galima. Pasitaisyk pagal mano siūlymus ir siųsk pataisytą žinutę naujai, jei benorėsi.
Atmetimas nereiškia priešiškumo, ar persekiojimo. Jis reiškia tau galimybę pagerinti susirašinėjimą, daryti jį prasmingesniu.

Konferencijoje tyla.
Ši konferencija yra skirta dalyvių laiko tausojimui. - Ne pliurpalams.

Dviratininkų konferencija veikia. Neišsigąsk neva patekusi į juodąją skylę.
Tiesiog, dalyvių yra nedaug (nurodyta šio puslapio pradžioje). Ir matyt niekas jokių klausimų netūri.
Ansktesnius klausimus rasi archyve. Jį nurodau žemiau. Jis tau atstos pliurpalų stoką. Archyvas didelis... Užtruksi... Mes palauksime kol perskaitysi, netrukdysime, ir patylėsime.

Negaivinkime konferencijos tuščiais laiškais. Ilsėkimės ramybėje. Verčiau daugiau važinėkimės, užuot mygtukus maigę.

Čia ne pokalbių svetainė ar pokalbių varžybos.
Kam tik veiksmo reikia (laiškų kiekis, kalbos be saiko), arba kam nepatinka cenzūra, kas nori "pseudo demokratijos", primygtinai raginu nesijungti čionai - junkis prie senosios konferencijos. Ją rasi pirmajame dviratis.lt (sukčių) puslapyje.

2011 metų pastaba.
Užduso ta senoji konferencija savo pačių pliurpaluose. Uždarė patys save.
Likome vieninteliai protingi.
Kaip ir minėjau seniau, kvailys su kvailiu ilgai nepliurps. Pabos vienas kitam. Tam, kad kvailys išliktų, turi būti auka iš kurios jis nuolat tyčiotųsi ir kvailintų. Protingi nuo jų atsiskyrė 2005 metais ir sukūrė šią konferenciją. Anos konferencijos gyvavimui neliko paskatos.
Bet dar yra kitų išviečių internete, kurios tarnauja aniems sukčiams, arba anie jas valdo. Viską rasi jų puslapyje. Tuos, kurie jiems netarnauja, jie nerašo į sąrašą.

Prašau nesiuntinėk į konferenciją laiškų su bandymais, ar klausimais ar ši konfa veikia. Aš juos sulaikysiu.

Rašyk teisingą savo laiško "Subject" laukelį. Kai atsakai į kieno nors laišką, visuomet trink nenaudojamą cituojamą tekstą. Pirmas neteisingas laiškas užtrauks tau cenzūrą tol, kol išmoksi rašyti teisingai.

Dėl neprašytų nuorodų siuntimo į konferenciją.
Aš pats nesiunčiu visko ką randu internete. Ir kitiems neleisiu.
Nes kitaip nuorodų srautas nesibaigs ir kartosis.
Siųsti nuorodą galima jei ji ypatinga, arba kaip diskusijos dalis. (Pati spręsk ar nuoroda ypatinga. Visko neaprašysiu.)Įdomių nuorodų kaupimui yra nuolatiniai interneto puslapiai.
Pavyzdžiui, žiūrėk andrius.konferencijos.lt. Siųsk tas nuorodas man asmeniškai. Padarysime nuorodų sąrašą.

Užslėptos reklamos ir tokių tariamų nuorodų nepraleidžiu.
Siųsti nuorodas į puslapius su mano draudžiamais dalykais neleisiu visai.

Dviratis naudojimas
Laišką į konferenciją siųskite tokiu adresu dviratis@konferencijos.lt. Laišką gaus visi dalyviai.

Nebūtina pačiai būti dalyve (prenumeruoti).
Jei nesi dalyvė, irgi rašyk. Bet dalyvių atsakymo, bei savo laiško kopijos matyt negausi. Teks stebėti archyvą. Visus nedalyvių laiškus įvertina prižiūrėtojas. Netikusius atmeta.
Jei esi dalyvė, laišką gali siųsti su neprenumeruotu atgaliniu adresu. Busi vertinama kaip nedalyvė. Tavo prenumeruotas e-pašto adresas gaus visus konferencijon praleistus laiškus kaip įprasta.

Visi ankstesni konferencijos laiškai guli Dviratis Archyve. Aplankyk jį prieš rašydamas. Mes stengiames kuo mažiau rašyti. Vengiame nesamonių ir blevyzgų. Rašome "Subject" laukelį teisingai. Tikimes paieška bus nesunki.

Konferencijos kompiuteris atjungia tave automatiškai, jeigu tau kelis kartus nepristatytas laiškas. Jei trikdys buvo trumpalaikis, nebusi atjungta. Pranešimo apie automatinį atjungimą negausi, nes laiškai tau nepraeina. Po atjungimo, tereikia prisijungti naujai, ir toliau mėgautis tyla konferencijoje.

Dviratis prenumerata
Prisijunkite prie Dviratis konferencijos užpildydami tokią formą. Saugantis kad jūsų neprijungtų kas nors kitas, jums bus pasiųstas laiškas prašantis patvirtinimo. Tai yra slaptas sąrašas, todėl jis yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.
Jūsų e-pašto adresas:
Jūsų vardas (nebūtina):
[vardas. km dvir; km auto.
Pvz: Andriukas 10000 dvir; 0 auto
]
Įveskite slaptažodį (nebūtina):
Pakartokite slaptažodį (jei buvo įvestas):
Pasirinkite pageidaujamą pranešimų kalbą?
Čia įvestų adresų bei vardų sąrašą matys tiktai prižiūrėtojas (administratorius). Jis taipogi matys jūsų konfiguracijos puslapį.

Slaptažodis saugos tiktai jūsų nustatymų (konfiguracijos) puslapį nuo blogiukų. Puslapyje matomas tiktai jūsų e-paštas ir vardas (jei įrašot), bei asmeninės konferencijos skaitymo nuostatos. Dažniausiai konfiguracijos keisti nėra reikalo. Tad ir slaptažodis nėra būtinas.

Neįvedus, slaptažodį padarysime automatiškai ir nusiųsime jums e-paštu kartu su prašymu patvirtinti jūsų prenumeratą. Ypatingo saugumo jis neužtikrina. Nenaudokite vertingo slaptažodžio nes kartais jis jums bus pasiunčiamas paštu (atviru tekstu).

Slaptažodžio įsiminti nebūtina, nes visada galite pasinaudoti jo priminimo funkcija (konfigūracijos puslapyje).

Jei vykstate atostogų, nebūtina atsijungti nuo konferencijos. Laiškų jums siuntimą galite atjungti savo nustatymų puslapyje. To privalumas nebent vienas - nustatymai neišnyksta. Jei nustatymų nekeitėt, matyt nebus skirtumo ar atsijungsite, ar atjungsite tiktai laiškų siuntimą. Bet kuriuo atveju - laiškų nėra daug... Pažiūrėkite į archyvą. Gal ir atsijungti nereikės.

Jei jūsų dėžutė perpildyta, arba kyla kitos kliūtys, kai nepavyksta persiųsti jums konferencijos laiškų, tuomet laiškų siuntimas sustabdomas automatiškai. Jį galite atnaujinti per savo nustatymų puslapį. Arba jis atsinaujins automatiškai po kurio laiko.
Kai jūsų dėžutė sutrinka ilgesniam laikui, jūsų prenumerata naikinama automatiškai. Teks jungtis naujai.

Jūsų e-pašto adresas bus matomas kiekviename laiške nusiųstame į konferenciją. Jį kiti dalyviai matys laiško kopijoje, kurią gaus. Taipogi adresai pakeistu pavidalu matomi archyve.
Jei laiškų į konferenciją nerašysi, aišku niekas jokios kopijos negaus. Adreso rodymas laiške nepriklauso nuo tavo nustatymų. Nustatymai įtakoja tiktai būdą kokiu gausi laiškus, bei leidimą prižiūrėtojo padejejams (moderatoriams) matyti tavo e-adresą dalyvių saraše. Šiuo metų padejejų nėra. Konferenciją tvarko 1 prižiūrėtojas - tai aš pats. Prižiūrėtojas visada mato dalyvių sarašė visus e-pašto adresus.

Jei nori adresą slėpti nuo kitų dalyvių, kreipkis į prižiūrėtoją. Kaip minėjau, jei laiškų nerašysi, liksi "nematoma" - papildomai slėptis nereikės.
Taipogi galiu sutvarkyti, kad siųstumet laiškus iš vieno adreso (netgi ir netikro), o prenumerata gautumet kitu adresu - kitiems dalyviams arba slaptiems spameriams nematomu. Dėl to taipogi kreipkis į prižiūrėtoją. Be to, galiu pakeisti, kad išvis dalyviai vienas kito adreso nematytų (bet nematys ir vardų).

Atsisakyti Dviratis prenumeratos, arba keisti pasirinkimus.
Norėdami atsisakyti Dviratis prenumeratos, gauti slaptažodžio priminimą ar pasikeisti prenumeratos nustatymus įveskite jūsų e-pašto adresą, kuriuo prenumeravotės konferenciją:

Jeigu šio lauko neužpildysite, jums teks tai padaryti sekančiame puslapyje

Paprastesnis atsisakymo būdas: e-paštu.

Prie kiekvieno konferencijos laiško yra prisegtas toksai priedas:
Konferencijos aprašymas, bei archyvas:
http://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/dviratis
Prenumeratos atsisakymas: dviratis-unsubscribe@konferencijos.lt

Paskutinė eilutė rodo kur reikia siųsti prašymą atjungti. Užtikrinkit, kad atgalinis laiško adresas butų galiojantis ir buvęs prenumeruotas konferencijoje.
Jūsų prašymą kompiuteris apdoros automatiškai.
Atgaliniu adresu gausite automatinį prašymą patvirtinti atsisakymą.
Tada "automatiškai" į jį atsakykite, ir gausite galutinį pranešimą apie atjungimą.

Jei veiksmas taip nevyksta, reiškia kompiuteriuose yra klaida. Prašau apie ją praneškite.

Automatinis patvirtinimo prašymas reikalingas tam, kad piktadariai negalėtų klastoti jūsų atjungimo. Jei tokį patvirtinimo prašymą gaunate nelauktai, pranešite konferencijos tvarkytojui, o į laišką tiesiog neatsakykite.


Dviratis konferenciją tvarko TGrA at post.5ci.lt
Visų konferencijos.lt konferencijų apžvalga

Delivered by Mailman
version 2.1.6
Python Powered Powered by FreeBSD